Декларація про доходи посадових осіб Угерської сільської ради

Роз’яснення щодо порядку оприлюднення відомостей зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
Законом України “Про засади запобігання та протидії корупції” визначено, що суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – декларація) за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.
Статтею 1 Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” (далі – Закон) визначено, що суб’єкти декларування – особи, зазначені в пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
Частина 2 статті 12 Закону визначає, що відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік … сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом розміщення на офіційних веб – сайтах або опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування.
Відповідні відомості, розміщенні на офіційних веб – сайтах державних органів та органів місцевого самоврядування, оприлюднюються на термін не менше одного року.
Пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента” від 11 січня 2012 року N 16 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 року N 868, від 4 вересня 2013 року N 706) визначено, що відомості, зазначені в декларації, оформленій за формою і в порядку, що встановлені Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, передбачених абзацом другим частини другої статті 12 зазначеного Закону.

Зокрема, оприлюдненню підлягають:
- загальні відомості про декларанта – прізвище, ім’я та по батькові;
- посада декларанта, ступінь зв’язку, прізвище та ініціали членів сім’ї декларанта;
- відомості про доходи одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні та з джерел за межами України декларантом та членами його сім’ї;
- відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та членів його сім’ї;
- відомості про транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та членів його сім’ї;
- відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта та членів його сім’ї;
- відомості про фінансові зобов’язання декларанта та членів його сім’ї.
Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.
ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДОХОДИ ПОСАДОВИХ ОСІБ УГЕРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗА 2014 РІК (ВИТЯГ):
Декларація про доходи Угерського сільського голови
Снігура Романа Петровича
Відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік загальна сума сукупного доходу Угерського сільського голови 97 546 грн., з них: заробітна плата – 73 381 грн., матеріальна допомога – 9 126грн.
Володіє земельною ділянкою загальною площею 2 963 кв.м.
Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї становила 66 540грн., з них: матеріальна допомога – 2 389 грн.
Члени сім’ї володіють земельною ділянкою загальною площею кв.м.
Декларація про доходи секретаря Угерської сільської ради
Кізими Надії Михайлівни:

Відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік загальна сума сукупного доходу секретаря Угерської сільської ради Кізими Надії Михайлівни становила грн., з них: заробітна плата – грн., матеріальна допомога – грн.
Володіє земельною ділянкою загальною площею га.
Володіє легковим автомобілем року випуску.
Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї становила грн., з них: заробітна плата – ., матеріальна допомога – грн.
Члени сім’ї володіють земельною ділянкою загальною площею га, житловим будинком загальною площею кв.м.